+37127024780
Menu

Uzturēšanās atļauja Latvijā

Uzturēšanās atļauja Latvijā

Iegādājoties jebkuru māju mūsu ciematā "Green Village", jums ir iespēja saņemt uzturēšanās atļauju Eiropas Savienībā, kas ļauj brīvi pārvietoties visā ES, kā arī strādāt un dzīvot Latvijā bez laika ierobežojumiem.

Mēs piedāvājam visaptverošu risinājumu visiem jautājumiem, kas saistīti ar uzturēšanās atļaujas saņemšanu Latvijā, pamatojoties uz jūsu prasībām.

Pilnīgs juridiskais atbalsts gan nekustamā īpašuma darījumiem, gan uzturēšanās atļaujas saņemšanai saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas ārvalstu pilsonim dod tiesības uzturēties Latvijas Republikā un Šengenas zonā 5 gadus (ar termiņuzturēšanās atļauju) vai pastāvīgi (ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju) bez vīzas.

Pamatojums pagaidu uzturēšanās atļaujas saņemšanai investoriem:

Nekustamā īpašuma iegāde jebkur Latvijā par minimālo summu 250 000 eiro. Pagaidu uzturēšanās atļauja tiek izsniegta gan ieguldītājam, gan viņa ģimenei, tostarp laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem. Parasti tā ir derīga 5 gadus. Katru gadu ir nepieciešama obligāta reģistrācija, kad visai ģimenei ir jāierodas Latvijā. divas reizes - vienu reizi, lai iesniegtu dokumentus, un otro reizi, lai saņemtu ID karti (uzturēšanās atļauju).

Lai iegūtu uzturēšanās atļauju Latvijā, iegādājoties nekustamo īpašumu, ir jāievēro vairāki nosacījumi:

 • Nekustamais īpašums jāpērk no Latvijā reģistrētas juridiskas personas vai fiziskas personas, kas ir Latvijas iedzīvotājs vai ES pilsonis, vai persona, kurai ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijā.
 • Nekustamā īpašuma iegādes izmaksām jābūt vienādām vai lielākām par likumā noteikto minimumu.
 • Maksājums par nekustamā īpašuma iegādi jāveic bezskaidras naudas norēķinu veidā.
 • Nekustamā īpašuma kadastrālajai vērtībai jābūt vismaz 80 000 eiro.
 • Ārvalsts pilsonim nedrīkst būt parādu valstī.
 • Piesakoties uzturēšanās atļaujas saņemšanai, jāmaksā nodeva 5 % apmērā no īpašuma vērtības.

Uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Aizpildīta uzturēšanās atļaujas pieteikuma veidlapa
 • Fotogrāfija
 • Apliecība par sodāmības neesamību, ko izsniegusi pilsonības vai dzīvesvietas valsts kompetentā iestāde (ārvalstniekiem, kas vecāki par 14 gadiem), ja ārvalstnieks tur uzturējies ilgāk nekā 12 mēnešus.
 • Dokuments, kas apliecina, ka ir nodrošināts nepieciešamais iztikas minimums.
 • Dokuments, kas apliecina paredzēto dzīvesvietu Latvijas Republikā
 • dokuments, kas apliecina, ka maksājums par nekustamā īpašuma iegādi ir veikts ar bezskaidras naudas norēķinu
 • Dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda, ja nekustamais īpašums viņam piederējis ilgāk nekā vienu gadu
 • dokuments par valsts nodevas samaksu

Kā liecina pirmā uzturēšanās atļaujas iegūšanas pieredze un pretendentu reakcija, nekustamā īpašuma iegāde ir izdevīgākais, ērtākais un saprotamākais veids.

Atgriezeniskā zvana pieprasījums